PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 

 • negocjowanie, przygotowywanie i analiza umów nabycia nieruchomości (rezerwacyjne, przedwstępne, przyrzeczone, deweloperskie, najmu, dzierżawy)
 • ustanowienie i znoszenie ograniczonych praw na nieruchomości
 • roszczenia z rękojmi i/lub gwarancji za wady lokalu i/lub budynku
 • ustanowienie i zniesienie służebności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • przeniesienie prawa własności
 • zniesienie współwłasności
 • naruszenie posiadania
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • odszkodowanie za posadowione na nieruchomości linii przesyłowej
 • ustanowienie służebności przesyłu
 • odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
 • zakładanie i uzgodnienie treści ksiąg wieczystych
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego, jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.