PRAWO CYWILNE

 

  • dochodzenie roszczeń pieniężnych
  • roszczenia wynikające z zawartych umów, w tym: sprzedaży, o roboty budowlane, dzieło, najmu, leasingu, kredytu, dożywocia, zlecenia
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę
  • ochrona dóbr osobistych
  • ustalenie nieważności umów
  • eksmisja
  • zasiedzenie
  • zniesienie współwłasności
  • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
  • niedozwolone klauzule umowne (klauzule abuzywne), w tym roszczenia dochodzone przeciwko bankom (pomoc prawna frankowiczom)
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego, jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.