PRAWO KARNE GOSPODARCZE

 

  • doradztwo oraz reprezentowanie pozasądowe i sądowe przedsiębiorców w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, regułom uczciwej konkurencji i odpowiedzialności karnej wynikającej z ustaw szczególnych
  • obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze)
  • reprezentowanie członków organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną za działalność spółki
  • reprezentowanie podmiotów zbiorowych w związku z ich odpowiedzialnością karną
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego, jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.