PRAWO KARNE MEDYCZNE

 

  • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego
  • obrona lekarzy i personelu medycznego w postępowaniach karnych w sprawach o tzw. „błąd medyczny”
  • reprezentacja lekarzy i personelu medycznego przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, Sądem Lekarskim, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Sądem Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  • reprezentacja w sprawach o przymusowe poddanie się leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego, jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.