WYKROCZENIA

 

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego
  • sporządzanie i wnoszenie zażaleń, apelacji i kasacji

Najczęściej podejmujemy się spraw związanych z:

  • spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej 
  • zwrotem prawa jazdy
  • prowadzeniem pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu 
  • niestosowaniem się do polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem
  • niestosowaniem się do polecenia osoby kierującej ruchem w celu uniknięcia kontroli 
  • niestosowaniem się do ograniczenia prędkości 
  • prowadzeniem pojazdu bez uprawnień 
  • niewskazaniem na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego, jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.