POMOC PRAWNA POKRZYWDZONYM

 

  • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych
  • dochodzenie na rzecz osób pokrzywdzonych odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w szczególności osób poszkodowanych przestępstwami przeciwko mieniu (takich jak rozbój, włamanie lub kradzież), przestępstwami komunikacyjnymi, przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu (takich jak bójka lub pobicie)
  • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
  • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia
  • przygotowanie subsydiarnego aktu oskarżenia
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego, jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.