O mnie

Jako adwokat wyznaję zasadę indywidualnego traktowania każdego Klienta.

Zdaję sobie sprawę, że wielu z moich Klientów zwraca się do mnie o pomoc w stresującym okresie swojego życia. Rozumiem także, że oddanie sprawy pod sąd nie zawsze jest najskuteczniejszym lub najbardziej efektywnym kosztowo sposobem uzyskania pomyślnego rozwiązania ich problemów prawnych. Często większy sukces stanowi osiągnięcie pomiędzy stronami porozumienia.

Niezwykle ważna jest dla mnie przejrzystość zasad współpracy. Dbam o to, aby na każdym etapie usługi prawnej Klient wiedział jaki będzie następny krok i jak zamierzam dochodzić jego racji.

Jestem przede wszystkim praktykiem. Wierzę jednak, że komplementarne podejście, polegające na uzupełnianiu kompetencji praktycznych podejściem właściwym dla dogmatyki i teorii prawa, stanowi istotny składnik obranej przeze mnie drogi zawodowej.

Równolegle prowadzona działalność dydaktyczna powoduje, że w centrum mojego zainteresowania pozostaje niezmiennie prawo karne. Jestem przede wszystkim karnistą. Taki też profil ma w zasadniczej części działalność mojej Kancelarii. Ścisła współpraca w ramach zespołu, w sklad którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin prawa sprawia jednak, że w istotnej mierze dopełnia go sfera szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Wychodzę z założenia, że każda sprawa stanowi specyficzne wyzwanie. Pamiętam jednak, że w wykonywaniu zawodu adwokata najważniejszy jest Człowiek, któremu przychodzi zmierzyć się z obliczem wymiaru sprawiedliwości. Dlatego swoim Klientom zawsze staram się doradzać najbardziej optymalne dla nich rozwiązania. Jestem przekonana, że działanie ze swiadomością ryzyka ułatwia podejmowanie właściwych decyzji.

Magdalena Podolska

Pani adwokat