PRAWO KARNE

Prawo karne to jedna z najobszerniejszych dziedzin prawa, a jednocześnie jedna z głównych specjalizacji Kancelarii. Prowadzimy sprawy karne na każdym ich etapie – od postępowania przygotowawczego do wykonawczego. Ten ostatni dotyczy zagadnień takich jak odroczenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie, zatarcie skazania itp. Swoją ofertę kierujemy zarówno do zatrzymanych i oskarżonych w postępowaniach karnych, jak i do ofiar przestępstw, pomagając im we wniesieniu oskarżenia, reprezentując w roli oskarżyciela posiłkowego czy też walcząc o należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.


Wierzymy, że oparty na wzajemnym zaufaniu kontakt z adwokatem ułatwia określenie ryzyka oraz ewentualnego zakresu odpowiedzialności karnej Klientów. Nigdy nie oceniamy swoich Mocodawców - naszym zadaniem jest dbanie o ich jak najlepszy interes. Nasze rola to przede wszystkim:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego,
 • pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym (tzw. sprawy aresztowe),
 • sporządzanie i wznoszenie zażaleń, kasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego (np. tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe).

Jakie sprawy karne prowadzimy?

Sprawy karne mogą dotyczyć różnych zagadnień, dlatego ważna jest wszechstronna wiedza i doświadczenie prawnika. Najczęściej podejmujemy się prowadzenia spraw związanych z:

 • wypadkami drogowymi,
 • prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • oszustwami, wyłudzeniami,
 • groźbami karalnymi,
 • zniesławieniem i znieważeniem,
 • zorganizowanymi grupami przestępczymi,
 • kradzieżami,
 • paserstwem,
 • rozbojami,
 • przestępstwami narkotykowymi,
 • pobiciami,
 • łapownictwem, płatną protekcją.
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego, jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.