PRAWO KARNE SKARBOWE

 

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego
 • pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym (tzw. sprawy aresztowe)
 • sporządzanie i wnoszenie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego (np. tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe)

Najczęściej podejmujemy się spraw związanych z:

 • obrotem nierzetelnymi fakturami bądź dokumentami celnymi
 • podrabianiem i przerabianiem znaków akcyzy
 • przemytem celnym
 • oszustwem celnym
 • wyłudzeniem VAT-u
 • urządzaniem lub prowadzeniem gier i zakładów bez zezwolenia
 • nielegalną loterią, uczestnictwem w nielegalnej grze lub zakładzie
 • uchylaniem się od obowiązku podatkowego
 • zaniedbaniami informacji podatkowej
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego, jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.