Warunkowe zwolnienie - krok po kroku


Osoba, która odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Sąd jednak przychyli się do takiego wniosku tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zaistnieją pewne przesłanki, a więzień udowodni, że podczas warunkowego zwolnienia nie wróci na drogę bezprawia. Jak wygląda cały proces krok po kroku?

Kto może ubiegać się o warunkowe zwolnienie?

Każdy, kto odbywa karę pozbawienia wolności. Jednak aby uzyskać akceptację sądu, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, skazany  może ubiegać się o wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego, jeśli odbył już przynajmniej połowę zasądzonej kary (recydywiści 2/3 kary, multirecydywiści – ¾ kary). Sąd, w szczególnych przypadkach może jednak nałożyć surowsze ograniczenia. Niezależnie od spełnienia tych warunków, o warunkowe zwolnienie może ubiegać się każdy więzień, który odbył 15 lat pozbawienia wolności – nawet ten, skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności i dożywocie.

Decyzja sądu

Sąd traktuje okres zwolnienia warunkowego poniekąd jako próbę dla skazanego. Jeśli w czasie zwolnienia (i 6 miesięcy po nim) będzie on przestrzegał on prawa, a zwolnienie nie zostanie odwołane, karę uważa się za odbytą. Wydając decyzję o warunkowym zwolnieniu, sąd bierze pod uwagę kilka rzeczy. Przede wszystkim ocenia postawę sprawcy i dokładnie analizuje okoliczności popełnienia przestępstwa. Pod uwagę bierze też zachowanie skazanego po popełnieniu przestępstwa oraz późniejsze – już podczas przebywania w zakładzie karnym. Istotne jest, by skazany wykazał przed sądem poprawę swojego zachowania. O warunkowe zwolnienie skazany ubiega się pisemnym wniosku. Do jego stworzenia przydaje się pomoc dobrego adwokata, który odpowiednio sformułuje argumenty i przygotuje dokumentację do rozprawy. Dobry wniosek powinien zawierać informacje najbardziej istotne dla sądu, które ułatwią mu podjęcie decyzji. O tym czy skazany może zostać warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, czy też nie, decyduje sąd penitencjarny właściwy dla miejsca pobytu skazanego.

Wróc do bloga
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.

Skontaktuj się z nami

+48 570 977 511

Formularz kontaktowy

Powrót do strony głównej