Rozwód - krok po kroku


Kłopoty małżeńskie mogą sprawić, że jedynym wyjściem z sytuacji stanie się rozpoczęcie postępowania rozwodowego. W jego wyniku małżeństwo ustaje, a małżonkowie nie są już dłużej ze sobą związani, poza ewentualnie przyznanymi przez sąd lub ustalonymi na drodze ugody alimentami. Wystąpienie z pozwem i prowadzenie sprawy rozwodowej wydaje się skomplikowane. Zobaczmy, z czym się wiąże i jakie kroki należy podjąć, by uzyskać rozwód.

 

Pierwszym etapem każdego postępowania rozwodowego powinno być dokładne przemyślenie własnej sytuacji i ustalenie co chcemy osiągnąć w ramach rozwodu. Warto zapoznać się z możliwościami, jakie mamy w kwestii ustalania winy, podziału majątku, występowania o alimenty, a także opieki nad dziećmi i ograniczania lub pozbawiania praw rodzicielskich. Najlepszym pomysłem będzie konsultacja z adwokatem, który zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych. Dzięki temu łatwiej będzie ocenić szanse uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania i zaplanować strategię postępowania.

 

Kolejną rzeczą, jaką należy przedsięwziąć, jest przygotowanie pozwu rozwodowego. Powinien on nie tylko spełniać wszystkie wymogi formalne, ale również jasno precyzować nasze żądania oraz wskazać, o co wnosimy. Chodzi tu m.in. o kwestię orzekania o winie, zasądzenia alimentów oraz sprawowania opieki nad dziećmi. Warto pamiętać o tym, że wszystko, o czym piszemy w pozwie, musi znajdować odzwierciedlenie w faktach i musi być możliwe do udowodnienia. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie i mamy zamiar wykazać, że leży ona po stronie współmałżonka.

 

Złożenie pozwu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej oraz dostarczenia potrzebnych dokumentów. Do pozwu powinny być dołączone akty małżeństwa oraz dokumenty związane z treścią pozwu, np. określające poziom uzyskiwanych dochodów. Można również złożyć wniosek o zwolnienie od opłat sądowych.

 

Trzeba pamiętać, że osoba składająca pozew musi stawić się na rozprawie sądowej osobiście lub ustanowić swego pełnomocnika, który będzie ją reprezentował. W przeciwnym razie całe postępowanie zostanie wstrzymane, a jego wznowienie będzie możliwe dopiero po upływie minimum 3 miesięcy. Postępowanie będzie się toczyło dalej, o ile osoba wnosząca o rozwód złoży taki wniosek i uczyni to w ciągu maksymalnie 12 miesięcy.

Występując o rozwód, musimy liczyć się z tym, że przed sądem musimy wykazać prawdziwość faktów, które przywołujemy. Musimy zatem dysponować odpowiednim materiałem dowodowym. Jest to szczególnie ważne w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie.

 

Samodzielne przygotowanie się do rozwodu i występowanie przed sądem jest bardzo trudne i wymaga dużej wiedzy prawniczej. Najlepszym rozwiązaniem jest więc korzystanie z usług doświadczonego adwokata, który zajmuje się rozwodami.

Wróc do bloga
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.

Skontaktuj się z nami

+48 570 977 511

Formularz kontaktowy

Powrót do strony głównej