Komu należą się alimenty po rozwodzie?


Podczas trwania związku małżeńskiego obie osoby są zobowiązane do świadczenia sobie wzajemnej pomocy i wsparcia. W większości przypadków wiąże się to z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego i dzielenia między siebie obowiązków zawiązanych z funkcjonowaniem rodziny. Sytuacja ulega jednak zmianie, jeśli małżonkowie decydują się na rozwód. Po jego orzeczeniu wzajemne zobowiązania wygasają, a wspólny majątek może zostać podzielony między rozchodzące się osoby. Nie zawsze oznacza to jednak, że byli małżonkowie nie mogą wobec siebie występować z roszczeniami związanymi z okresem wspólnego życia. W niektórych przypadkach można złożyć wniosek o zasądzenie od eksmałżonka alimentów. Sprawdźmy, w jakich okolicznościach można złożyć pozew o alimenty od byłego małżonka i zobaczmy, co się z tym wiąże.

Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie

Obowiązek alimentacyjny jest związany z tym, czy w ramach rozwodu sąd decydował o winie małżonków. Sąd bada winę małżonków wyłącznie na wniosek stron, w przypadku gdy taki nie wpłynie, orzekany jest rozwód bez ustalania winnego.

W przypadku, gdy rozwód przeprowadzono z orzekaniem o winie i sąd uznał, że spoczywa ona w całości po stronie jednego z małżonków, drugi może wystąpić o przyznanie mu świadczenia alimentacyjnego ze względu na obniżenie się wskutek rozwodu jego stopy życiowej. Osoba, która była wyłącznie winna całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, nie może występować z roszczeniem alimentacyjnym wobec małżonka niewinnego, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdzie.

 

W razie, gdy sąd nie badał kwestii winy lub oboje małżonkowie zostali uznani za współwinnych, każde z nich może wystąpić o przyznanie alimentów. Warunkiem jest jednak znalezienie się przez składającego pozew w niedostatku. Oznacza to sytuację, w której osoba nie jest w stanie zaspakajać swych podstawowych potrzeb życiowych. Osoba, od której zasądzono alimenty, musi dostarczać uprawnionemu niezbędnych środków, choć nie wiąże się to z obowiązkiem zapewniania takiej stopy życiowej, jaką małżonkowie prowadzili przed rozwodem, ani dostarczenia środków do życia na identycznym poziomie co zobowiązany.

W przypadku rozwodu, w ramach którego nie orzekano o winie lub uznano winę obojga małżonków, obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od rozwodu, jednak w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przez sąd wydłużony.

Wróc do bloga
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.

Skontaktuj się z nami

+48 570 977 511

Formularz kontaktowy

Powrót do strony głównej