Czym zajmuje się adwokat?


Usługi świadczone przez adwokata w wielu sytuacjach stają się nieodzowne. Przeciętny człowiek nie zna się przecież na kodeksach prawnych, co niestety czasem może wpędzić nas w kłopoty. Zdarza się jednak, że nie jesteśmy pewni, w czym dokładnie może nas wspomóc adwokat. Sprawdźmy, co wchodzi w zakres czynności adwokackich i w jakich sprawach możemy liczyć na skuteczne wsparcie.

Czynności adwokackie

Jednymi z najczęściej wykonywanych przez adwokatów czynności jest udzielanie klientom porad prawnych. W ramach takiej usługi możemy dowiedzieć się, jak nasz problem wygląda w świetle obowiązujących przepisów, jakie mamy możliwości działania, jakie są prawdopodobne konsekwencje oraz co, i w jakim zakresie możemy osiągnąć. W przypadkach bardziej złożonych adwokat może na naszą prośbę sporządzić opinię prawną. Dzięki niej zyskamy szczegółowy opis związany z naszą sprawą i wszystkimi dotyczącymi jej zagadnieniami wynikającymi z różnego rodzaju przepisów. Taka forma jest dość często wykorzystywana w związku z działalnością gospodarczą czy sprawami majątkowymi.

Adwokat może nam pomóc także przy sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów. Mogą to być np. umowy, oferty, propozycje ugody czy pisma wysyłane do osób lub instytucji, z którymi toczymy spory. Adwokaci bardzo często przygotowują lub opiniują różnego typu umowy handlowe, regulaminy, dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstw. Z usług adwokata warto jednak skorzystać również przy umowach zawieranych w życiu prywatnym, by w jak największym stopniu zabezpieczyć swoje interesy.

Bardzo istotnym obszarem działania adwokata jest również reprezentowanie swojego klienta przed organami państwowymi i rozmaitymi instytucjami, m.in. sądami powszechnymi, organami skarbowymi albo urzędami. Adwokat prowadzi obronę w sprawach karnych oraz podejmuje niezbędne czynności w związku z toczącym się postępowaniem, np. sporządza i wnosi zażalenia, wnioski o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego takiego jak tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju czy poręczenie majątkowe. Adwokat jako obrońca bierze także udział w przesłuchaniach z udziałem klienta. Bez pomocy adwokata ciężko jest sobie z nimi poradzić w osamotnieniu.

Zakres spraw, którymi może się zająć adwokat

Adwokat może się zajmować sprawami związanymi z rozmaitymi i gałęziami prawa. Może więc pomóc nam zarówno z postępowaniami karnymi, jak i związanymi z prawem rodzinnym, prawem pracy czy sprawami majątkowymi. Pomoc adwokata będzie nieoceniona w razie rozwodu, kłopotów związanych z testamentami i dziedziczeniem czy prawami do nieruchomości.

 

Obszarem, gdzie pomoc adwokacka może być szczególnie dla nas ważna, są wszystkie kwestie związane z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Adwokat może w takiej sytuacji nie tylko wesprzeć w planowaniu długoterminowej strategii postępowania, ale również pomóc doraźnie, np. występując z wnioskiem o uchylenie decyzji o tymczasowym zatrzymaniu lub zmianę tego środka m.in. na poręczenie majątkowe.

 

Wróc do bloga
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.

Skontaktuj się z nami

+48 570 977 511

Formularz kontaktowy

Powrót do strony głównej