Co wchodzi w zakres prawa rodzinnego?


Prawo rodzinne to dziedzina prawa, która zajmuje się relacjami pomiędzy osobami, które są ze sobą spokrewnione. Określa ich wzajemne prawa i obowiązki, a także reguluje sprawy majątkowe między małżonkami oraz ich potomstwem. Prawo rodzinne dotyka obszarów związanych z zawieraniem, trwaniem i zakończeniem małżeństwa. Wkracza także w stosunki panujące między rodzicami i dziećmi. Z prawem rodzinnym mamy do czynienia zwykle w sprawach związanych z adopcjami, a także rozwodami i kwestiami związanymi z alimentami.

Rozwody i separacje

Prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym bardzo często zajmują się sprawami związanymi z rozwodami i separacjami. Pomagają małżonkom w rozwiązaniu małżeństwa i ustaleniu zasad, na jakich to nastąpi. Z usług adwokata zajmującego się rozwodami korzystamy zwykle, gdy rozstanie z małżonkiem nie przebiega w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. W wielu przypadkach różnice zdań między małżonkami dotyczą kwestii tego, kto ponosi winę za rozpad związku. Bardzo często także tego, w jaki sposób podzielić majątek oraz kto będzie opiekował się dziećmi i jakie zasady będą regulowały udział drugiego z rodziców w wychowaniu dziecka.

 

Alimenty dla byłego małżonka lub na dziecko

Adwokaci od prawa rodzinnego zajmują się także kwestiami związanymi z alimentami. Po ustaniu małżeństwa możliwe jest wystąpienie o alimenty od byłego małżonka, w zależności od tego, czy rozwód nastąpił z jego wyłącznej winy, czy też bez jej orzekania lub z winy obojga. W tym pierwszym przypadku uprawnienia są nieco szersze i obejmują możliwość domagania się świadczenia alimentacyjnego w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej. W drugim przypadku warunkiem jest znajdowanie się w stanie niedostatku.

Rodzice mają także obowiązek zaspakajania potrzeb materialnych swych dzieci, które nie są w stanie utrzymywać się samodzielnie. W związku z tym po rozwodzie małżonek, któremu przyznano prawo do opieki nad dzieckiem lub zajmuje się nim na podstawie zawartego porozumienia, może ubiegać się o alimenty na dziecko. Mogą one być przyznane na mocy wyroku sądu lub ustalone w ramach ugody między rodzicami.

Wróc do bloga
Powrót do strony głównej

ISTNIEJE WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRAWNEJ.

Dlatego jeżeli wśród wymienionych wyżej usług nie ma tej, która bezpośrednio Cię interesuje, zadzwoń do nas. Jeśli nie będziemy mogli pomóc, skierujemy Cię we właściwym kierunku.

Skontaktuj się z nami

+48 570 977 511

Formularz kontaktowy

Powrót do strony głównej